Express courier, express transport, direct delivery, small parcel express, urgent shipment delivery in Belgium and abroad

 
 
 
 
 
 
 
Pick-Up: +32 2 332.21.01
+32 475 46.32.68
 
 
 

Algemene voorwaarden

 
 
 
 

Otary Express Courier
Bookmark and Share

Artikel 1 :

Onze algemene voorwaarden maken noodzakelijk deel van het verkoopcontract; behoudens uidrukkelijke tegengestelde bepaning wordt de koper geacht ervan kennis te hebben genomen en alle clausules ervan te hebben goedgekeurd.
Onze algemene voorwaarden hebben voorang boven alle andere algemene of particuliere voorwarden van de koper.
 
 
Artikel 2:
De verkopen geschieden met contante betaling.
Iedere vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning de verplichting met zich brengen voor de koper een vertragings interest te betalen van 1% per maand tot aan de volledig betaling.
Daarenboven, in geval van niet betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat er een aanmaning nodig weze, zal het totaal bedrag der faktuur verhoogd worden met 20% met een minimum van 50 Euros als forfaitaire schadevergoeding voor de herstelling van het nadeel dat voortvloeit uit de niet betaling.
 
 
Artikel 3:
Het tussen partijen afgesloten contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle betwistingen zullen slechts onderworpen worden aan de rechtbanken van het gerechterlijke arrondissement Brussel en van het Vredegerecht van het Kanton Sint Gillis op Brussel.
 
 
Artikel 4:
Klachtenafhandeling
Voor zendingen ten vervoer aan het transportbedrijf aangeboden in België kan de verzender die niet tevreden is met de behandeling van een klacht door het transportbedrijf zich, zoals voorzien door artikel 43 ter van de wet van 21 maart 1991 betreffende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, richten tot de Ombudsdienst voor de Postsector. Zoals bepaald in artikel 148 bis § 2 van de wet van 21/03/1991 Postdienst gebruikers hebben de mogelijkheid om beroep te doen op de ombudsdienst voor de postsector:
Ombudsdienst voor de postsector
Koningsstraat 97, bus 14
1000-Brussel
Tel: 02/2210230
Fax 02/2210244
info.smspo @ SMSPO.be
 
 

 

 
 
 
© 2020 - Otary Express Courier ↑ Top ↑
 
|

Ons Bedrijf

|

koerierdienst

|

Pendeldiensten

|

Online Bestellen

|

Jobs

|

Links

|

Contact

|

Algemene voorwaarden

|
Otary Express Courier - 40 Av. Des Vallons - 1410 Waterloo - Belgium
tel: +32 2 332.21.01 - mobile: +32 475 46.32.68 - fax: +32 2 318.59.62

Valid XHTML 1.0 Transitional   CSS Valide !